4 oct. 2011

Another chance.

Amén.

Y... ¿para qué nos abrazamos si sabemos que todo es falso?You are too damn scare to try.


No hay comentarios:

Publicar un comentario